Utdrag ur brottsregistret

Utdrag ur brottsregistret

 •  
   
  3. Utdrag ur brottsregistret eller därmed jämförlig handling
  En person som varit bosatt i Israel en tid och som av ett annat lands regering eller utländsk myndighet ombeds uppvisa utdrag från brottsregistret eller därmed jämförlig handling som styrker att han/hon är ostraffad, kan ansöka om detta hos den israeliska polisen genom den israeliska ambassaden. Utdraget ges enligt lag inte till sökanden, utan skickas direkt till den myndighet som begärt det. Utdraget utfärdas av israeliska polisen.
   
  För att kunna ansöka om ovannämnda utdrag ska följande handlingar lämnas in personligen till den konsulära avdelningen på ambassaden:
   
  Ifylld och undertecknad ansökningsblankett för utdrag ur brottsregistret (klicka här för att ladda ner ansökningsblankett).
   
  En fotokopia av sökandens pass.

  Fullständiga uppgifter om den myndighet som begär intyget, samt namn på en kontaktperson.

  Om apostille krävs måste avgift för detta bifogas. Se Konsulära tjänster - avgifter 2016
   
  Efter att ansökningshandlingarna tagits emot av ambassaden tar det 4-8 veckor innan det är färdigt. Det skickas då direkt med registrerad post till den myndighet som begärt intyget. Efter 4 veckor går det bra att kontakta ambassadens konsulära avdelning för att höra efter om intyget är färdigt.
   
  Om intyget behöver översättas till det lokala språket, se lista av översättare i kapitlet om Allmän information.