שירותים קונסולריים

שירותים קונסולריים

 •   מידע כללי
 •  
   
   
   
  א. כתובת
  הנציגו
  Strandvägen 58
  Stockholm 
   
  ב. שעות קבלת קהל לשירות קונסולרי
  ימי קבלה: ב'-ו'.
  שעות קבלה: 09:30 עד 12:30. (הגעה לשגרירות מומלץ לתאם מראש).
  Jewish and Swedish Holidays 2014.pdf  - לרשימת החגים היהודיים והשבדיים  
   
  ג. שעות מענה טלפוני לקבלת שירות קונסולרי
  שעות מענה טלפוני : ימים ב'-ו' בין השעות 09:30 – 13:00
  ימים ב'-ה' 14:00-16:00
  טלפון המחלקה הקונסולרית – 00-46-8-52806540
  טלפון מרכזיית השגרירות – 00-46-8-52806500
   
  ד. שטח שיפוט
  השגרירות בשטוקהולם אחראית על כל שבדיה.
   
   ה. הנחיות ביטחון למבקשים שירות קונסולרי במשרדי הנציגות
      יש להגיע מצוידים בתעודה מזהה עם תמונה.
      יש לקחת בחשבון שכל מבקר/ת יתבקש לעבור בדיקה ביטחונית לו ולחפציו.
         מתוך שיקולי ביטחון, לא תתאפשר הכנסת חפצים אישיים לנציגות, לרבות תיקי-יד, טלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים
        אין להגיע לנציגות עם תיקי יד גדולים ו/או מזוודות.
         אין להגיע לנציגות עם מזון ו/או בקבוקי או מכלי שתייה.
         הנחיות הביטחון של הנציגות יחולו על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי. יש להישמע בכל עת להנחיות צוות הביטחון של הנציגות
   
  ו. משלוח של חומר בדואר
  משלוח של חומר בדואר המיועד למחלקה הקונסולרית בנציגות יישלח וייאסף אך ורק לכתובת הנ"ל וממנה:
   
  כתובת למשלוח דואר:
  Israels Ambassad
  Consular Section
  Box 14006
  Stockholm 104 40
  Sweden
   
  משלוח חומר נוטריוני/קונסולרי ניתן להיעשות ע"י הדואר (דרכונים או מסמכי מקור (בדואר רשום בלבד). ניתן למסור גם ישירות לשגרירות בשעות קבלת קהל בלבד.
   
  האחריות בדבר משלוח לנציגות של חומר בדואר חלה על השולח.
   
  חשוב להדגיש כי קיימים מקרים בהם קיימת חובת התייצבות אישית. אשר למידע יותר מפורט, ראה בפרק מס' 2, "שירותים קונסולריים."
   
  ז. רשימת מתורגמנים מוסמכים העובדים עם הנציגות
   
  רשימת מתורגמנים מוסמכים משבדית לאנגלית ולהיפך, ראה בלינק המצורף:
   
   
  כיום אין מתרגם מוסמך משבדית לעברית.
   
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין המתורגמנים המופיעים ברשימה המובאת לעיל. השימוש בשירותיהם של המתורגמנים השונים הוא באחריות הפונה.
   
  ח. רשימת עורכי-דין  המתמחים בפלילים
  להלן קישור לאתר עורכי הדין בשבדיה. ניתן להיעזר במידת הצורך.
  יובהר כי אין ברשימה זו משום המלצה  על מי מבין עורכי הדין המופיעים ברשימה
  הנציגות איננה מורשית או מוסמכת להמליץ על עו''ד כזה או אחר 
  השימוש בשירותיהם של עורכי הדין השונים היא באחריות הפונה
   
  קישור לאתר עורכי הדין בשבדיה.  
   
  ט. אימות מסמך ציבורי
   
  קיימות שתי אפשרויות לאימות מסמך ציבורי:
   
   אימות מסמך באמצעות אישור "אפוסטיל"
  ישראל חתמה ואשררה בשנת 1978 את "אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים - 1961" ( להלן: האמת האג) . מטרת אמנה זו לקצר את ההליכים הנדרשים כדי שתכיר מדינה מסוימת במסמכים רשמיים במדינה אחרת, וזאת באמצעות "אישור אפוסטיל".
   
  יובהר כי מסמכים ותעודות ציבוריות שהוצאו באחת מהמדינות החברות באמנה הנ"ל והוחתמו בה בחותמת אפוסטל, תקפים לצורך הצגתם בישראל, ללא צורך באימות/אישור נוסף מאת הנציג הדיפלומטי /קונסולרי בנציגות הישראלית.
   
  כמו כן, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך אם הוחתם בישראל בחותמת אפוסטיל.
   
  בנוגע לרשימת המדינות החתומות על האמנה, וכן פירוט על הרשות המוסמכת להענקת אישורי אפוסטיל בכל מדינה , וכן למידע נוסף ראה הקישור
   
   
  שבדיה חתומה על אמנת אפוסטיל, הנחיות אישור ראה בקישור הרצ"ב:
   
   
   
         אימות שלא באמצעות אישור אפוסטיל
  אימות מסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג ייעשה באופן הבא:
  לאחר שהמסמך אומת על-ידי הרשות המוסמכת במדינה הזרה (בדרך כלל משרד החוץ או משרד המשפטים) יאמת הנציג הישראלי את חתימת הרשות המוסמכת.
   
  י. יצירת קשר ופניות בנושא שיפור השירות לאזרח
  ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת  זאת:
  כתובת אלקטרונית למשלוח הודעות info@stockholm.mfa.gov.il :
   
  למשוב על איכות השירות שנותנת הנציגות לאזרח יש להיכנס לקישור זה :
   
  יא. חוקים עיקריים של מדינת ישראל שעליהם מבוססת העבודה הקונסולרית בחו"ל
   
  חוק השבות תש"י, 1950 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
  חוק הכניסה לישראל, תשי"ב, 1952 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק האזרחות, תשי"ב, 1952 - על כל התיקונים שהוכנסו בו. לאורך השנים
  חוק הדרכונים, תשי"ב, 1952 על על התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק השמות, התשט"ז, 1956 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
  חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה, 1965 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק הנוטריונים, תשל"ו, 1976 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק שירות ביטחון |(נוסח משולב) התשמ"ז, 1986 והסמכות לביצועו בחו"ל - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים , התשמ"א, 1981 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
   
  ·         ניתן לעיין בחוקים השונים באתר משרד הפנים שכתובתוhttp://www.moin.gov.il/     (יש להקיש בחיפוש את המילה "חוקים").
   
  בנוגע לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז 1981 , יש לפנות לקישור הבא:
   
  בנוגע לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981, יש לפנות לקישור הבא:
   
   
  יב. פרטי שליח העלייה של הסוכנות היהודית
   
  לקבלת מידע על המשרדים הראשיים של משרד הסוכנות היהודית ברחבי העולם יש להקליק על הקישור הבא:
   
  לא קיים שליח הסוכנות היהודית בשבדיה, לפניות בנושא עלייה יש להיכנס לקישור (בעברית)
   
  If you are planning to immigrate to Israel and have questions, please call The Jewish Agency, Global Center. The phone call is free: 00-800-53947424
  למתעניינים בעלייה משבדיה לישראל, ניתן לקבל מידע ב- GLOBAL CENTER OF THE JEWISH AGENCY  (English)
   
  שיחת חינם משוודיה: 7424 00-800-5394
    
   יג. מאפייני המקום
   הגעה לנציגות בשעות קבלת קהל בלבד 
    תשלום עבור שירות קונסולרי ניתן לבצע כיום באמצעות תשלום במזומן בלבד, אנו בתהליך מעבר לתשלום באמצעות העברה בנקאית (Bankgiro).
  לקבלת הנחיות קונסולריות בשבדית, ראה הלינק www.israelsambassad.se
  Konsulära Tjänster
  פרטי פקס ודוא"ל לפניות בנושאים קונסולריים" פקס 00-46-8-52806555
  כתובת דוא"ל consular@stockholm.mfa.gov.il