שגרירות ישראל באיטליה
 •  
 •  
 •  
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
                         מידע בסיסי
   
   
  שימו לב!!
  בין התאריכים 26-28/08/2015 השירות הקונסולרי לא ינתן באופן מיידי
   
   
   
   קונסול שגרירות ישראל-רומא
  הגברת גלית אפרים
   
   כתובתנו:
   Via Michele Mercati 14, 00197, Roma
  שעות קבלת קהל לשירות קונסולרי
   בימי שני עד שישי בין השעות 09:30-12:30 
   
  אנו ממליצים לקבוע פגישה טרם הגעתכם למחלקה הקונסולרית.
   
   שעות מענה טלפוני לקבלת שירות קונסול
   
  טלפון: 36198586 6 39+
  ניתן להתקשר בין השעות 09:00-10:00
  ובין השעות:  12:00-14:00
   
   כתובת דואר אלקטרוני
   
   
   

  consular4@roma.mfa.gov.il


  השגרירות תהיה סגורה במועדים הבאים:
   
  1/1/2015 שנה אזרחית חמישי
  6/1/2015 שלישי Epifania
  3/4/2015 ערב פסח* שישי
  6/4/2015 פסחא שני
  9/4/2015 ערב פסח ב* חמישי
  10/4/2015 שביעי של פסח שישי
  22/04/2015 ערב יום העצמאות * רביעי
  23/04/2015 יום העצמאות חמשי
  1/5/2015 שישי Festa del Lavoro
  25/05/2015 שבועות יום שני של גלויות  שני
  2/6/2015 שלישי Festa della Repubblica
  29/062015 חג נוצרי ברומא שני
  14/09/2015 ראש השנה א' שני
  15/09/2015 ראש השנה ב' שלישי
  22/09/2015 ערב יום כיפור** שלישי
  23/09/2015 יום כיפור רביעי
  28/09/2015 סוכות שני
  29/09/2015 סוכות יום שני של גלויות שלישי
  5/10/2015 שמיני עצרת שני
  6/10/2015 שמחת תורה, יום שני של גלויות  שלישי
  8/12/2015 שלישי Immacolata
  25/12/2015 שישי חג המולד
   
   
  שטח שיפוט
  איטליה, מלטה וסאן מרינו.
   
   הנחיות ביטחון למבקשים שירות קונסולרי במשרדי הנציגות
  1. יש להגיע מצוידים בתעודה מזהה עם תמונה.
  2. יש לקחת בחשבון שכל מבקר/ת יתבקש לעבור בדיקה ביטחונית לו ולחפציו.
  3. מתוך שיקולי ביטחון, לא תתאפשר הכנסת חפצים אישיים לנציגות, לרבות תיקי-יד, טלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים.
  4. אין להגיע לנציגות עם תיקי יד גדולים ו/או מזוודות.
  5. אין להגיע לנציגות עם מזון ו/או בקבוקי או מכלי שתייה.
  6. הנחיות הביטחון של הנציגות יחולו על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי. יש להישמע בכל עת להנחיות צוות הביטחון של הנציגות.
  משלוח של חומר בדואר
  משלוח של חומר בדואר המיועד למחלקה הקונסולרית בנציגות יישלח וייאסף אך ורק לכתובת הנ"ל וממנה:
   
  Via Michele Mercati 14,
  00197 Roma
  Consular department
   
  האחריות בדבר משלוח לנציגות של חומר בדואר נחה על השולח.
   
  חשוב להדגיש כי קיימים מקרים בהם קיימת חובת התייצבות אישית. אשר למידע יותר מפורט, ראה בפרק מס' 2 "שירותים קונסולריים."
   
  בעת הודעה על לידה של אזרח ישראלי הנולד בחו"ל, יש לקבוע פגישה מראש.
   
   
  משלוח המסמכים מהנציגות יעשה ע"י שירות דואר רשום בתוספת 5 יורו לבקשה.
   
   
  באשר למשלוח דמי האגרה בעבור שירות קונסולרי (שלא נדרשת עבורו חובת התייצבות אישית) מוטב לשלוח באמצעות המחאה בנקאית (Assegno Circolare) לפקודת 'Ambascita d'israele'   אך ניתן לשלוח גם במזומן.
   
  רשימת עורכי-דין המתמחים בפלילים
  הנציגות איננה מורשית או מוסמכת להמליץ על עו''ד כזה או אחר.
  לקבלת רשימה מפורטת, להלן קישור לאתר לשכת עורכי הדין המקומית (לחץ על קישור זה).

  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין עורכי-הדין המופיעים ברשימה לעיל. השימוש בשירותיהם של עורכי הדין השונים היא באחריות הפונה.
  אימות מסמך ציבורי
   
  יש לקבוע פגישה מול המחלקה הקונסולרית לשם אימות מסמך ציבורי.
  קיימות שתי אפשרויות לאימות מסמך ציבורי:
  1) אימות מסמך באמצעות אישור אפוסטיל
  ישראל חתמה ואשררה בשנת 1978 את "אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים – 1961" (להלן: אמנת האג). מטרת אמנה זו לקצר את ההליכים הנדרשים כדי שתכיר מדינה מסוימת במסמכים רשמיים שהוצאו במדינה אחרת , וזאת באמצעות "אישור אפוסטיל."
   
  יובהר כי מסמכים ותעודות ציבוריות שהוצאו באחת מהמדינות החברות באמנה הנ"ל והוחתמו בה בחותמת אפוסטיל, תקפים לצורך הצגתם בישראל, ללא צורך באימות/אישור נוסף מאת הנציג הדיפלומטי/קונסולרי בנציגות הישראלית.
   
  כמו כן, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך אם הוחתם בישראל בחותמת אפוסטיל.
   
  בנוגע לרשימת המדינות החתומות על האמנה, וכן פירוט על הרשות המוסמכת להענקת אישורי אפוסטיל בכל מדינה, וכן למידע נוסף ראה הקישור הזה.
   
  ניתן להחתים מסמכים באפוסטיל בפרפטורות [Prefettura] באיטליה.
   
  2) אימות שלא באמצעות אישור אפוסטיל
  אימות מסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג ייעשה באופן הבא:
  לאחר שהמסמך אומת על-ידי הרשות המוסמכת במדינה הזרה (בדרך כלל משרד החוץ או משרד המשפטים) יאמת הנציג הישראלי את חתימת הרשות המוסמכת.
   
   
  רשיון נהיגה
  תיירים ישראלים חייבים להצטייד ברשיון נהיגה בינ"ל של מ.מ.ס.י או לתרגם את רשיונם הישראלי ולאמתו, אחרת הם אינם רשאים לנהוג באיטליה עם הרשיון הישראלי ויכולים להיות חשופים לדו"ח תנועה.
   
  יצירת קשר ופניות בנושא שיפור השירות לאזרח
  • ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת זאת:
  consular4@roma.mfa.gov.il  
   

   

  • למשוב על איכות השירות שנותנת הנציגות לאזרח יש להיכנס לקישור זה.
   
  חוקים עיקריים של מדינת ישראל שעליהם מבוססת העבודה הקונסולרית בחו''ל
  • חוק השבות תש"י, 1950 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  • חוק הכניסה לישראל, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  • חוק האזרחות, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  • חוק הדרכונים, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  • חוק השמות, התשט"ז, 1956 – על כך התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  • חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה, 1965 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  • חוק הנוטריונים, תשל"ו, 1976 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  • חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז, 1986 והסמכות לביצועו בחו''ל – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  • חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
   
  ניתן לעיין בחוקים השונים באתר משרד הפנים שכתובתו: http://www.moin.gov.il (יש להקיש בחיפוש את המילה "חוקים")
   
  בנוגע לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז 1981, יש לפנות לקישור הבא:
   
  בנוגע לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981, יש לפנות לקישור הבא:
  http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/9640D707-9805-49C2-A90E-529E54BF849D/0/hokmirsham.doc
   
  פרטי שליח העלייה של הסוכנות היהודית

  לקבלת מידע על המשרדים הראשיים של משרד הסוכנות היהודית ברחבי העולם יש להקליק על הקישור הבא:
  http://www.jewishagency.org/JewishAgency/Hebrew/Home/info/offices+in+the+diaspora/
   

  להלן הפרטים של שליח הסוכנות היהודית באזורך:

  שליח הסוכנות היהודית ברומא – איטליה:
  מספר טלפון: 06-68805290
  דוא"ל: sochnut@tiscalinet.it