Viisumitietoa

Viisumitietoa

 •  
   

  Yleistä viisumeista

  • Tämä sivu sisältää yleistä tietoa viisumeista, eikä sivun sisältö kumoa Israelin lakeja
  • Israelin ulkoasiainministeriö pidättää oikeuden muuttaa menettelytapoja aika ajoin.
  • Ristiriitatilanteissa Israelin ja/tai paikalliset lait ja/tai Israelin ulkoministeriön menettelytavat ajavat tämän sivun sisällön edelle.
   
  Israelin ulkoasiainministeriö vastaa Israeliin saapumista koskevien lakien soveltamisesta (Paluumuuttolaki, 5710 – 1950 sekä laki Israeliin saapumisesta, 5712 – 1952). Valtuus soveltaa näitä lakeja ulkomailla on annettu ulkoasiainministeriölle (Virallinen tiedote 255, 16.10.1952) sekä Israelin edustajille ulkomailla (Virallinen tiedote 2465, 7.10. 1978).
   
  Israel on solminut viisumivapaussopimuksen usean maan, mm. Suomen ja Viron kanssa.
   
  Suomen ja Viron kansalaiset eivät tarvitse viisumia alle 3 kuukauden mittaisille matkoille Israeliin. Matkustajan passin tulee kuitenkin olla voimassa vähintään 6 kuukautta paluuajankohdan jälkeen, ja matkustajalla tulee olla paluulippu. Tämä ns. matkailijastatus ei oikeuta työntekoon Israelissa.
   
  Mikäli matkane tarkoitus on jokin muu kuin lomamatka tai teillä on jonkin muun maan kuin Suomen tai Viron kansalaisuus tai passinne on muuta tyyppiä kuin kansallinen passi, löydätte lisää tietoa alta
   
  Ennen edustustossa vierailua tarkistakaa tarvitsetteko viisumia matkustaakseenne Israeliin:
   
  On tärkeää huomioida että viisumivapaus koskee vain lomamatkoja ja vastaavia korkeintaan 3 kk pituisia vierailuja Israelissa ja k.o. maiden passin haltijoita (viisumivapaus ei koske muukalaispassin haltijoita).
   
  Alla lista viisumityypeistä ja tietoa niiden hakemisesta:
  - Maahanmuuttoviisumi
  - A/1 Määräaikainen oleskeluviisumi
  - A/2 Opiskelijaviisumi
  - A/3 Pappisviisumi
  - A/4 Viisumi puolisoille ja lapsille
  - B/1 Työviisumi
  - B/2 Matkailijaviisumi
   
  Maahanmuuttoviisumi

  Israelin paluumuuttolaki (Law of Return, 5710 – 1950) antaa jokaiselle juutalaiselle oikeuden muuttaa Israeliin. Laki on osoitus juutalaisten ja heidän kotimaansa yhteydestä. Israeliin paluumuuttavat juutalaiset nähdään ihmisinä jotka ovat - tai joiden esipolvet ovat - olleet poissa Israelista ja jotka nyt palaavat kotimaahansa. Lain mukaisesti ”Juutalainen on henkilö joka on syntynyt juutalaisesta äidistä tai joka on kääntynyt juutalaiseksi, eikä kuulu muuhun uskontokuntaan.”
   
  Israelin valtion ja Juutalaistoimiston välisen sopimuksen mukaisesti jälkimmäinen avustaa juutalaisten paluumuutossa eli alijassa. Juutalaistoimisto tarkastaa hakijoiden paluumuutto-oikeuden perusteet, neuvoo ja opastaa kotoutumistoimissa, suosituksissa kotoutumiskeskuksiin, opintosuunnitelmissa, työllistymisessä jne. Juutalaistoimiston alija-neuvoja antaa kirjallisen suosituksen hakijasta ja siirtää hakemuksen Israelin konsulaattiedustajan käsiteltäväksi.
   
  Lain mukaan Israelin konsulaatti-/diplomaattiedustajalla on täysi valtuus päättää maahanmuuttoviisumin myöntämisestä. Tämän vuoksi konsulaattiedustaja tutkii jokaisen hakemuksen ja alija-neuvojan antaman suosituksen. Konsulaattiedustaja voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä sekä viisumin hakijalta että alija-neuvojalta. Epäselvissä tilanteissa konsulaattiedustaja voi siirtää hakemuksen käsiteltäväksi Israelin ulkoasiainministeriön konsulaattisosastolle Israeliin.
   
  Alijasta kiinnostuneiden tulee olla yhteydessä Juutalaistoimiston alija-neuvontaan. Juutalaistoimiston Ruotsin-edustaja avustaa myös suomalaisia alijan hakijoita.
   
   
  A/1 Määräaikainen oleskeluviisumi
  - Henkilöille joilla on muu maahanmuutto-oikeus paluumuuttolain nojalla
  A/1-oleskeluviisumi myönnetään henkilölle jolla on paluumuuttolakiin perustuva maahanmuutto-oikeus, ja jonka hakemus on juutalaistoimiston edustajan sekä Israelin konsulaattiedustajan hyväksymä
   
   
  A/2 Opiskelijaviisumi
  Myönnetään hakijalle joka matkustaa Israeliin opiskellakseen peruskoulussa, lukiossa, korkeakoulussa, jeshiva-koulussa tai Juutalaistoimiston nuorisoinstituutissa. Viisumi on voimassa korkeintaan yhden vuoden ja mahdollistaa usean maahan saapumis- ja poislähtökerran. Opiskelijaviisumi ei oikeuta työntekoon Israelissa.
   
  Huomioi että alaikäisellä opiskelijaviisumin hakijalla tulee olla molempien vanhempien tai laillisen huoltajan kirjallinen suostumus.
   
  Viisumihakemuksen vaatimukset:
  - Täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemuslomake
  - Kaksi passikuvaa: Kuvien tulee olla värillisiä ja kooltaan 5cm x 5cm
  - Hyväksymiskirje oppilaitoksesta
  - Opintotukipäätös tai muu todiste opiskelujen aikaisesta toimeentulosta ja opintojen rahoituksesta
  - Passi, tämän tulee olla voimassa vähintään 6 kk opintojen päättymisen jälkeen.
  - Käsittelymaksu (42 euroa) käteisenä
   
  A/3 Pappisviisumi
  Viisumi myönnetään papille jota matkustaa Israeliin palvellakseen siellä sijaitsevaa uskonnollista yhteisöä, edellyttäen että hakija on Israelissa tunnustetun uskonnollisen insituutin kutsuma. Papit jotka vierailevat Israelissa muissa tarkoituksissa noudattavat matkailijaviisumisäännöksiä. Viisumivapaussopimuksen mukaisesti suomalaiset papit eivät tarvitse viisumia vieraillakseen Israelissa.
   
  Vain Israelin sisäministeriöllä on valtuus myöntää A/3-viisumi. Kutsujainstituutin tulee anoa viisumia Israelin sisäministeriöltä Israelissa. Myönnetyn viisumin voi noutaa Israelin edustustosta. Sisäministeriö määrittelee viisumin pituuden ja viisumi voidaan uusia vain Israelissa.
   
  Sisäministeriön myöntämää viisumia edustustosta noudettaessa tulee hakijalla olla mukanaan
  - Täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemuslomake
  - Voimassa oleva passi
  - Käsittelymaksu (42 euroa) käteisenä
  - Kaksi passikuvaa:Kuvien tulee olla värillisiä ja kooltaan 5cm x 5cm
   
   
  A/4 Viisumi
  - A/2- tai A/3-viisumin haltijan puolisolle ja alaikäisille lapsille
  Viisumi myönnetään seuraavin edellytyksin:
  - Hakija on A/2- tai A/3-viisumin haltijan puoliso tai alaikäinen lapsi
  - Viisumia haetaan viisumihakemuslomakkeella joka liitetään opiskelija- tai pappisviisumin hakijan viisumihakemukseen
  - Käsittelymaksu (42 euroa) käteisenä
  - Kaksi passikuvaa: Kuvien tulee olla värillisiä ja kooltaan 5cm x 5cm
   
   
  B/1 Työviisumi
  Viisumi myönnetään määräajaksi työskentelyä varten. Viisumi myönnetään mm. taiteilijoille, asiantuntijoille ja muille ulkomaisille työntekijöille, ja se voidaan myöntään vain Israelin sisäministeriön päätöksellä. Ulkomaisella työntekijällä tulee olla tiedossa työnantaja ennen työviisumin anomista ja työnantaja tekee viisumianomuksen.
   
  Viisumin anojan tulee maksaa hakemuksen käsittelymaksu kun hän jättää hakemuksen käsiteltäväksi Israelin sisäministeriön palvelutoimistoon. Viisumihakemusta ei voi tehdä ulkomailla olevassa edustustossa, mutta myönnetyn viisumin voi noutaa edustustosta. Kun edustusto on saanut myönteisen viisumipäätöksen sisäministeriöltä, viisumin hakija haastatellaan ja hänelle luovutetaan työviisumi kun hän on toimittanut edustustoon seuraavat asiakirjat:
  - Rikosrekisteriote
  - Terveystodistus jonka on myöntänyt edustuston hyväksymä lääkäriasema tai sairaala.Todistuksen tulee sisältää mm. normaalilöydöksiset tuberkuloosi-, hepatiitti- ja HIV-testien sekä verikokeiden tulokset
  - Lausunto sormenjälkien ottamisesta (Israel on alkanut vaatia ulkomaisen työvoiman sormenjälkien ottamista) ja valokuva
  - Kaksi passikuvaa:  Kuvien tulee olla värillisiä ja kooltaan 5cm x 5cm
   
  B/1-viisumin voimassaoloaika noudattaa Israelin sisäministeriön linjauksia. Työntekijän tulee saapua maahan ja oleskella maassa viisumissa määriteltyjen ajanjaksojen mukaisesti. Viisumin pidennystä voi anoa Israelissa sisäministeriön palvelutoimistoissa.
    
   
  B/2 Matkailijaviisumi
  B/2-viisumi myönnetään lyhytaikaista lomamatkaa tai vastaavaa vierailua, liiketapaamista tai heprean kielen ulpan-kurssia varten. Matkailijaviisumi ei oikeuta työntekoon Israelissa.
   
  B/2-viisumi on voimassa korkeintaan 3 kuukautta myöntämispäivästä. Israelissa oleskelun pituudesta päättää Israelin rajavartiosto. Matkailija joka haluaa oleskella Israelissa pidempään kuin 3 kuukautta, voi anoa viisumin pidennystä Israelin sisäministeriön palvelutoimistoissa Israelissa.
   
  Viisumin hakijan tulee esittää konsulaattiedustajalle
  - Matkustusasiakirja / passi joka on voimassa vähintään 6 kk paluuajankohdan jälkeen
  - Kopio matkustusasiakirjan / passin nimisivusta sekä oleskeluluvasta mikäli hakijalta vaaditaan sellainen Suomessa tai Virossa oleskeluun
  - Täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemuslomake
  - Kutsukirje tai muu kirjallinen selvitys matkasta Israeliin.
  - Todisteet hakijan kyvystä rahoittaa matka sekä toimeentulo Israelin-matkan aikana: Pankkitiliote jossa näkyy säännöllinen tulo (esim. palkka, eläke tai opintotuki) viimeisen 3 kk ajalta; Työnantajan todistus työpaikasta / eläkeläiseltä todistus hänen saamastaan eläkkeestä / todistus työttömyyskorvauksesta tai opintotuesta
  - Meno-paluulentolipun varaus sekä hotellivaraus / selvitys majoituksesta matkan aikana
  - Kaksi passikuvaa: Kuvien tulee olla värillisiä ja kooltaan 5cm x 5cm
  - Käsittelymaksu (21 euroa) käteisenä
   
   
  Huomioitavaa:

  Konsulaatti voi tarvittaessa pyytää hakijaa toimittamaan muita asiakirjoja yllä listattujen lisäksi.Koska käsittelymaksu kattaa hakemuksen käsittelyn, summaa ei palauteta mikäli hakijalle ei myönnetä viisumia.

  Konsulipalveluiden maksutaulukko

   
  Koska viisumin noutaminen on mahdollista vain ajanvarauksen perusteella, tulee viisumin hakijan ensin lähettää konsulaattiin kopiot viisumin hakemiseen vaadittavista asiakirjoista ja tämän jälkeen sopia tapaamisaika puhelimitse tai sähköpostitse.
   
  Puh. +358-(0)9-6812 020, Ma-Pe 13-15
   
  Osoite:
  Embassy of Israel
  Consular Department
  Yrjönkatu 36 A
  00100 Helsinki
   
  Fax: 09-135 6959
   
   
  Viisumia noutaessa tuo mukanasi vain välttämättömät tavarat, ei esim. suurta laukkua, reppua, kasseja, kannettavaa tietokonetta tms.
  Suurlähetystö ei vastaa asiakkaiden ja vierailijoiden omaisuudesta. ​
   
   
 •